torstai 5. lokakuuta 2017

KAUPUNKILAISILLE MATALAN KYNNYKSEN HELPDESK

Vähän aikaa sitten Kymen Sanomissa oli juttu, jossa kerrottiin uudesta digitaalisesta palvelusta, joka on tarkoitettu kaikille kaupunkilaisille ja joka lisäisi tasa-arvoa.
Digiyhteiskuntaan ollaan siirtymässä yhä voimakkaammin. Vielä vähän aikaa sitten jotkut eläkkeelle jäävät ajattelivat, että heidän ei enää tarvitse opetella tietotekniikan käyttöä. Nyt, kun julkishallintokin on päässyt mukaan digiloikkaan, näyttää siltä, että ilman digitaitoja ei enää pärjää.

On yleisesti tiedossa, että digisyrjäytyneitä on jo joukko. Heitä on kaikissa ikäryhmissä. Lisäksi digiosaamisen erot kasvavat. Kaikista emme saa digikansalaisia, mutta osaa voisimme kyllä auttaa. Jotta mahdollisimman moni asukas, jolla on vaikeuksia tietotekniikan kanssa, oppisi käyttämään sähköisiä palveluita, kuntien ja kaupunkien tulisi perustaa asukkailleen matalan kynnyksen ”helpdeskejä”. Siellä opastettaisiin läppärin, tabletin tai puhelimen käyttöönotossa, neuvottaisiin sovellusten asentamisessa, erilaisten tilien luomisessa ja ylipäätään kaikissa sellaisissa asioissa, joita em. laitteiden käyttämisessä tarvitaan. Tämä tuki avaisi varmasti monelle uuden mahdollisuuden ja rohkaisisi niitä, jotka vieraantuvat sähköisestä asioinnista esim. osaamattomuuden pelon takia.