sunnuntai 26. helmikuuta 2017

Tasa-arvolaki velvoittaa

Kuluneella vikolla Etelä-Kymenlaakson Nytkis, jonka puheenjohtaja olen, järjesti tasa-arvoa käsittelevän koulutus- ja keskustelutilaisuuden kunnan virkamiehille ja luottamusmiehille. Asia ei erityisemmin kyseistä kohderyhmää kiinnostanut osallistujamäärästä päätellen. Meitä oli paikalla vähän toistakymmentä.

Mistä siis oli kysymys?

Tasa-arvolaki velvoittaa kunnan päättäjiä. Sitä pitäisi soveltaa kaikessa yhteiskunnallisessa toiminnassa ja kaikilla elämänalueilla. Tavoitteena järjestämässämme koulutustilaisuudessa oli tuoda esiin lain velvoittavuutta ja kysellä nykykäytäntöjen perään, kuinka tätä tasa-arvoasiaa voitaisiin meidän kaupungissamme kehittää. Juuri menneellä viikolaa Kymen Sanomien mielipidepalstalla oli kirjoitus vammaisia syrjivästä kalliimmista maksuista joukkoliikenteessä. Onkohan tätä päätöstä tehtäessä otettu huomioon tasa-arvolakia?

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta uudistettiin vuonna 2015 samalla, kun täsmennettiin sukupuoli-identiteettiin liittyviä syrjinnän kieltoja. Laki velvoittaa viranomaisia edistämään naisten ja miesten välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Erityisesti velvoitetaan muuttamaan niitä olosuhteita, jotka estävät miesten ja naisetn välisen tasa-arvon toteutumista. Tasa-arvo tulee ottaa huomioon palveluiden saatavuudessa ja tarjonnassa. Esimerkiksi päivähoitopaikkoja suunniteltaessa, pitäisi paikkaa valittaessa ottaa huomioon, millainen reitti sinne kulkee lasta kärräävän ja paria muuta lasta loskakelissä taluttavan, useinmiten äidin näkökulmasta. Joukkoliikenteestä olisi apua, jos sitä olisi tarjolla. Aatoksissani oli nyt Katariinan uusi päiväkoti ja sen sijainti.


lauantai 25. helmikuuta 2017

Kuka on Maaret Lommi?

Olen paluumuuttaja viiden vuoden takaa. Lähes 30 vuotta tuli elettyä, asuttua ja toimittua pääasiassa pääkaupunkiseudulla. Tällä hetkellä työpaikkani on naapurikaupungissa, Haminassa. Toimin siellä opettajana ja koulunjohtajana. Minulla on ihana aviomies ja yksi aikuisiässä oleva poika, joka asuu Helsingissä.

Olen ylpeä Kotkasta. Täällä on elävän meren raikkautta, Suomen kauneimmat puistot, mielenkiintoista historiaa, kehittyviä yrityksiä, innovaatioita, erinomainen moottoritie pääkaupungista Pietariin Kotkan kautta ja mutkattomat ihmiset.

Olen viihtynyt aivan erinomaisesti Kotkassa, vaikka nämä viisi viimeistä vuotta ovatkin olleet kaupungin tasolla taistelua taloudellisessa ahdingossa. Tehtyjen päätösten pohjalta monien ihmisten elämä on kurjistunut, toisaalta myös auttavien vapaaehtoisten joukko on kasvanut, mikä on sinänsä hyvin positiivista.

Viime syksystä lähtien on alkanut näkyä pieniä elpymisen merkkejä. Uskon, että syvästä ja pimeästä kuopasta ollaan nousemassa pikkuhiljaa ylöspäin. Nyt on aika vaikuttaa inhimillisemmän päätöksenteon puolesta. Haluan tulevalla vaalikaudella olla tekemässä Kotkassa viisaita ja kauaskantoisia ratkaisuja jokaisen kotkalaisen hyvinvoinnin eteen. Haluan myös tehdä päättäväisesti työtä lähipalvelujen säilymisen puolesta.

Kotkat eivät konttaa, ne nousevat siivilleen! Niin mekin!

Maaret