perjantai 2. maaliskuuta 2018

TARVITSEEKO VANHENEMISTA PELÄTÄ?

Tänään Hesarissa oli järkyttävä kirjoitus kotihoidossa tapahtuneesta virheestä, jonka seurauksena muistisairas helsinkiläinen vanhus löytyi vessasta kylmissään ja kuivuneena. Vanhus oli jäänyt ilman ruokaa, juomaa ja lääkkeitä kahdeksi vuorokaudeksi. Pääsyy tapaukseen oli alkuviikosta kadonneet kotihoidon avaimet.

Tällä viikolla sotelautakunnassa kävimme läpi Kotkan kotihoidossa olevien ikäihmisten palautekyselyn tuloksia (390 kyselyä). Kyselyyn olivat vastanneet kotihoitoasiakkaat itsenäisesti tai omaisen tai henkilökohtaisen avustajan/edunvalvojan kanssa. Asiakaspalutteessa saatiin tietoa hoito- ja palvelusuunnitelman toimivuudesta, vastuuhoitajuudesta, asiakkaan liikkumiseen, ravitsemukseen, osallisuuteen ja terveyden- / sairaudenhoitoon liittyvistä asioista sekä tyytyväisyydestä kotihoidon henkilöstöön. Saatu palaute oli oikein hyvä, mutta yksi kohta oli heikentynyt edellisestä vuodesta. Se oli kotihoidon asiakkaitten kokema ysinäisyys. 27%  heistä koki yksinäisyyttä. Tämä asia nousee Kotkassa ehdottomasti tämän vuoden kehittämiskohteeksi. Yksinäisyyden kokemukseesn liittyy myös se, että  71,6% kotihoidossa olevista eivät olleet halukkaita osallistumaan ulkopuoliseen toimintaan, jota kyllä on tarjolla ja jonne heitä myös ohjataan. Syitä tähän tarvitsee varmasti vielä selvittää ja keinoja tilanteen parantamiseksi kehitellä.

Samassa lautakunnan kokouksessa tuli myös ilmi, että kotkalaisille kotihoidon asiakkaille on asenettu satoja sähkölukkoja. Tällöin henkilökunnan ei tarvitse kuljettaa avaimia mukanaan eikä tarvitse pelätä, että ne katoavat, kuten Helsingissä oli tapahtunut. Sähkölukot tuovat myös joustavuutta työpäivään ja säästävät aikaa, koska tarvittaessa ylimääräinen piipahtaminen matkan varrella asuvan vanhuksen luona on mahdollista, ilman, että ajaa ensin 10 km toimistolle hakemaan avaimia ja sitten takaisinpäin vanhuksen luokse.


sunnuntai 11. helmikuuta 2018

PIENI VAI SUURI?

Sekä Kotkassa että Haminassa on meneillään kouluverkkoselvitykset. Vaikka asiaa tutkitaan monesta näkökulmasta, usein kouluverkkoselvitys tarkoittaa sitä, että pieniä kyläkouluja lakkautetaan ja yksi suuri koulu tulee niitä korvaamaan. Tämänkaltaisia malleja on jo pidetty esillä molemmissa kaupungeissa.

Lapsilähtöisyydellä voidaan perustella sekä pieniä että suuria yksiköitä. Erityisesti lähikouluajatus on se, millä perustellaan pienten koulujen olemassaoloa. Kattava lähikouluverkko voisi kyllä olla myös yksi kunnan vetovoimatekijä, vaan eipä se ole sitä ollut edellisten vuosikymmentenkään aikana. Väki on katoamassa suurempiin kasvukeskuksiin ja kylät hiljenevät.

Lapsilähtöisyyttä on myös se, kun ajatellaan suremman yksiön voivan tarjota oppilaalle enemmän vaihtoehtoja ja laaja-alaisempaa opetusta. Tämä tarkoittaa vähintään kohtalaisen suurta valinnaisainetarjotinta, josta 5.-6. luokan oppilas voisi valita itselleen valinnaisaineen. Tämä valinnaisaineen valinta ei pienissä kouluissa toteudu koskaan OPS:n tarkoittamalla tavalla. Pienillä kouluilla ei ole taloudellisia resursseja, tehdä muutaman oppilaan opetusryhmiä.
Laaja-alaisempaa tai monipuolisempaa opetusta suuressa koulussa saisi yksinkertaisesti siitä syystä, että koulussa on enemän osaamista aikuisten, opettajien joukossa. Jos osaaminen laitetaan koulussa kiertämään, voivat kaikki oppilaat saada osansa kaikkien opettajien osaamisesta. Yhtenäiskoulussa tulee tietenkin huomioida synergiaedut.

Näkökulmia on tietenkin muitakin, mutta joka tapauksessa, valinta on tehtävä. Kaikkea ei voi saada! Mikä hyödyttää lasta eniten?sunnuntai 21. tammikuuta 2018

SUHMUROINTIA KULISSEISSA

Suhmurointi ei kuulu enää tähän päivään. Päätöksenteon tulisi olla kaikin puolin avointa ja eettisesti kestävää. Yksi vaaliteemoistani edellisen kevään kuntavaaleissa oli  kulissien takaisen suhmuroinnin vastustaminen. Nythän siihen sitten tulikin tilaisuus.

Viimeisessä  kaupunginhallituksen kokouksessa, esitys Kymijoen Työterveyden myynnistä tuli käsiteltäväksi. Asia tuli ”listalle” viimetingassa, jolloin paneutumisaikaa asiaan jäi liian vähän.  Kokouspöydän ympärillä kuulin, että valmisteluun olikin jo aiemmin osallistunut kolmen vt. kaupunginjohtaja Jorma Haapasen valitseman puolueen edustajat, yksi kustakin puolueesta.  Muut kolme puoluetta pidettiin ulkopuolella  (Kd, PS, Vas.). Luonnollisestikin tästä erikoisesta ja epäoikeudenmukaisesta menettelystä keskusteltiin kokouksessa. Syynä vt. kaupunginjohtajan menettelyyn oli varmistaminen, että asia pysyy salassa riittävän kauan. Tästä syystä vt. kaupunginjohtaja arvioi henkilöiden/puolueiden luotettavuuden ja katsoi vain kolmen puolueen olevan luottamuksen arvoisia. Keskustelussamme kaupunginhallituksen pöydän ympärillä kävi selväksi, että salassapito ei olisi ollut lainkaan välttämätöntä. Ostotarjouksen jättäneiden yritysten nimet vain olisi voitu salata, mutta ei aietta myydä Kymijoen Työterveys.

Vt. kaupunginjohtaja Haapasen menettely rikkoo demokratian pelisääntöjä ja nöyryyttää kaupunginhallituksen päätöksentekijöitä. Jokainen luottamusmies hoitaa tehtäväänsä virkamiesvastuulla. Jos vaitiolovelvollisuutta rikotaan, siihen on olemassa sanktiot. On epäoikeudenmukaista ja väärin, että jotkut tahot leimataan epäluotettaviksi ilman syytä. Vähintäinkin huolestuttavaa on myös se, etteivät suhmuroinnissa mukana olleet nähneet tehneensä mitää väärää, paitsi Vihreät, jotka tuomitsivat jälkikäteen menettelytavan.