Minä poliitikkona

Millainen poliitikko olen?

Politiikkaa pitää tehdä vahvalta arvopohjalta, moraalisesti kestäviä valintoja tehden.

Kristillisdemokraateille politiikka on palvelutehtävä, jossa sitoudutaan edistämään yhteisen edun toteutumista. Toiminnassa on pysyttävä totuudessa ja vaaleissa annetut lupaukset on pyrittävä tunnollisesti täyttämään.

Olen
 • sananvapauden puolustaja
 • yhteistyötä arvostava sillanrakentaja
 • tavoitteellinen ja sitkeä
 • rohkea asioiden puolustaja
 • sivistyksen puolestapuhuja
Haluan
 • lisää resursseja ikäihmisten laitos- ja kotihoitoon
 • alentaa lääkekorvausten maksukattoa
 • korottaa perheellisten opiskelijoiden opintorahaa
 • korjata tällä hallituskaudella tehtyjä lapsilisäleikkauksia lapsilisän tasokorotuksella
 • pienentää varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmäkokoja.
 • tukea pk- yritysten markkinointia ja kansainvälitymistä
Kotisivuillani maaretlommi.fi esittelen kuusi minulle tärkeää teemaa, joita tulen pitämään erityisesti esillä.

Teemat ovat:
 • Ihminen ja luonto
 • Ikäihmiset
 • Lapset ja nuoret
 • Maahanmuutto
 • Tasa-arvo
 • Työn ytimessä

Toivon, että voin auttaa saamaan juuri Sinun äänesi kuuluviin!

Maaret