sunnuntai 26. helmikuuta 2017

Tasa-arvolaki velvoittaa

Kuluneella vikolla Etelä-Kymenlaakson Nytkis, jonka puheenjohtaja olen, järjesti tasa-arvoa käsittelevän koulutus- ja keskustelutilaisuuden kunnan virkamiehille ja luottamusmiehille. Asia ei erityisemmin kyseistä kohderyhmää kiinnostanut osallistujamäärästä päätellen. Meitä oli paikalla vähän toistakymmentä.

Mistä siis oli kysymys?

Tasa-arvolaki velvoittaa kunnan päättäjiä. Sitä pitäisi soveltaa kaikessa yhteiskunnallisessa toiminnassa ja kaikilla elämänalueilla. Tavoitteena järjestämässämme koulutustilaisuudessa oli tuoda esiin lain velvoittavuutta ja kysellä nykykäytäntöjen perään, kuinka tätä tasa-arvoasiaa voitaisiin meidän kaupungissamme kehittää. Juuri menneellä viikolaa Kymen Sanomien mielipidepalstalla oli kirjoitus vammaisia syrjivästä kalliimmista maksuista joukkoliikenteessä. Onkohan tätä päätöstä tehtäessä otettu huomioon tasa-arvolakia?

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta uudistettiin vuonna 2015 samalla, kun täsmennettiin sukupuoli-identiteettiin liittyviä syrjinnän kieltoja. Laki velvoittaa viranomaisia edistämään naisten ja miesten välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Erityisesti velvoitetaan muuttamaan niitä olosuhteita, jotka estävät miesten ja naisetn välisen tasa-arvon toteutumista. Tasa-arvo tulee ottaa huomioon palveluiden saatavuudessa ja tarjonnassa. Esimerkiksi päivähoitopaikkoja suunniteltaessa, pitäisi paikkaa valittaessa ottaa huomioon, millainen reitti sinne kulkee lasta kärräävän ja paria muuta lasta loskakelissä taluttavan, useinmiten äidin näkökulmasta. Joukkoliikenteestä olisi apua, jos sitä olisi tarjolla. Aatoksissani oli nyt Katariinan uusi päiväkoti ja sen sijainti.