sunnuntai 26. maaliskuuta 2017

Arjen asiantuntijoita peliin!

Toteutuessaan soten mukana lähtee iso siivu Kotkan päätösvaltaa sekä veroeuroja maakunnan harteille. Sen jälkeen koulutukseen liittyvistä asioista tulee entistä merkittävämpi kaupungin tehtävä.
Olisi äärettömän tärkeää, että valtuustoon ja muihin päättäviin elimiin saataisiin mahdollisimman paljon arjen asiantuntemusta koulumaailmasta.

Koulunjohtajana minusta on hyvä asia, että koulutus nousee väkisinkin päätöksenteon keskiöön. Samalla kuienkin pieni pelko tuntuu mahanpohjassa. Sote syö reippaasti veroeuroja. On pelko siitä, ettemme pääse vieläkään kehittämään koulua, vaan joudumme taipumaan leikattujen budjettien kurimukseen. Nyt jo Kotkassa oppilaita opetetaan Opetushallituksen linjaaman minimituntimäärän mukaan, kun taas naapurikaupungissa, Haminassa, 1. ja 2. luokan oppilaat saavat 1 viikkotunnin enemmän matematiikan opetusta kuin Kotkassa. Tämä tekee noin 40 tuntia vuodessa enemmän opetusta. Se tuntunee jo osaamisen tasossa.

Leikkaukset osuvat aina lapseen. Oli kysymys sitten tietokoneista, ohjaajista, homekouluista, sisäilmaongelmista tms. Nyt valtuustoon tulisi saada opetusalaa tuntevia ja koulutuksen kehittämiseen sitoutuneita ihmisiä. Siis vahvaa opetusalan osaamista!